Eerstehulpverlener (EHBO/Oranje Kruis)

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Overig    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Eerstehulpverlener (EHBO/Oranje Kruis)
Soort voltijd
Duur 24 uur
Beschrijving

TREDUS biedt de Eerste hulpverleningscursus aan van het Oranje Kruis en de mogelijkheid tot het volgen van de herhalingscursus. Hierbij wordt een Eerste Hulp (EHBO) certificaat afgegeven van het Oranje Kruis. De opleiding duurt ongeveer 30 uur (aangevuld met de nieuwste richtlijnen, inclusief ongevallen en verbandleer). U leert wat u moet doen in geval van nood, maar ook wat u vooral moet laten. De cursussen worden gegeven door een instructeur Eerste Hulp, waarbij er veel wordt gewerkt met praktijkgerichte cases. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Als de cursus is afgerond mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen. Tredus verzorgt ook In Company trainingen (8-15 personen).

Opleidingsdoelen
- Met in achtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen
- Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld
- Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingenherkennen, stabiliseren en opheffen
- Eenvoudige letsels zelf behandelen
- Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele hulpverlening
- Het op juiste wijze alarmeren

Inhoud van de cursus
- eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
- schakels in een keten: de vitale functies
- stoornissen in het bewustzijn
- Noodvervoersgreep
- (gedeeltelijke) afsluiting van de luchtweg
- stoornissen in de ademhaling
- stoornissen in de bloedsomloop
- plaatselijk letsel
- warmte en koude letsels
- vergiftigingen
- electriciteitsletsels
- ongevallen en verbandleer
- verband- en hulpmiddelen
- het menselijk lichaam

Cursusgegevens
Doelgroep:
De opleiding voor diploma Eerste Hulp (EHBO diploma Oranje Kruis) is bestemd voor mensen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van Eerste Hulp en het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert.

Toelatingseisen:
Aan deze opleiding worden verder, behoudens een normale fysieke conditie, geen toelatingseisen gesteld.

Leeftijd: Minimaal 15 jaar bij aanvang opleiding.

Cursusmateriaal:
(onderstaand cursusmateriaal is bij het cursusgeld inbegrepen)
- Oranje Kruis Boekje 26ste druk
Het Oranje kruisboekje omvat de leerstof voor het diploma Eerste Hulp.

Omvang:
Totale duur volwaardige Eerstehulp-verlener; 27 uur.
(4 lesdagen plus examen)
•      4 lesdagen (zaterdag van 9:00 - 16:00 uur)
•      1 examenavond (19.00-22.00 uur)

Toetsingsmomenten en examen:
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. Het examen wordt onder toezicht van het Oranje Kruis afgenomen, door een examenteam bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en een LOTUS-acteur. Het omvat een theorie en een praktijkdeel.

Diploma:
Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) afgegeven door het Oranje Kruis is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.

Cursusprijs:
1 termijn a € 245,- (check voor evt. vergoeding uw zorgverzekering)

Inclusief:
* Cursusmateriaal
* Koffie/Thee tijdens de cursusdagen
* Examengelden

In Company trainingen: prijzen op aanvraag

Locatie:
Broek op Langedijk (Regio Alkmaar/Noord Holland)

Eisen

Toelatingseisen: Aan deze opleiding worden verder, behoudens een normale fysieke conditie, geen toelatingseisen gesteld. Leeftijd: Minimaal 15 jaar bij aanvang opleiding.

Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen