Saunaoloog

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Management    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Saunaoloog
Soort deeltijd
Duur Circa 14 dagen
Beschrijving

Vakkenpakket: - Geschiedenis van de Sauna/Thermen - Theorie van de Sauna/Thermen (natuurkundige principes in de diverse baden) - Sauna/Thermenbouw, architectuur en routing - Mens in de sauna en de uitwerking op het menselijk lichaam waaronder anatomie en fysiologie - Gastenbegeleiding, met o.a. de werking van etherische oliën - EHBS eerste hulp bij saunaongevallen/calamiteiten - Lichttherapie - Reanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillator (AED) - Waterbehandeling: chemisch met scheikunde en hygiëne - Waterbehandeling: mechanisch, WHVBZ en legionella - Economie (inzicht in de economische effecten van de Sauna/Thermenbranche) - Löyly (opgieting) Examen: Het totale examen bestaat uit schriftelijke deelexamens en een mondeling examen op de laatste examendag. Het schriftelijke gedeelte bestaat uit multiple-choice vragen en wordt per vak in deelexamens afgenomen. Het mondelinge gedeelte is gericht op algemene saunakennis. Vanaf de tweede cursusdag beginnen we met het afnemen van het deelexamen, over de stof van de voorgaande cursusdag. Het examen valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vakopleiding en examens Sauna/Thermen. N.B.: u dient bij uw aanmelding voor het examen een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto mee te zenden. Diploma: Het bezitten van het diploma dat na een gunstige examenuitslag wordt afgegeven is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de Nederlandse Sauna Vereniging. Veel gemeenten zijn ertoe overgegaan het lidmaatschap als voorwaarde te stellen voor het afgeven van een vestigingsvergunning. Inschrijving en betaling: Uitsluitend door gebruikmaking van het inschrijfformulier!! Na betalingsontvangst volgt bevestiging van inschrijving. Eventueel nadere informatie: tel.: 038 - 4602310. Studiemateriaal: Boek: Sauna/Thermenleer is bij de cursus inbegrepen. Uitgave + copyright: Stichting Vakopleiding en examens Sauna/Thermen. Indien men het diploma niet behaald heeft en het cursusboek zodanig wordt aangepast c.q. herschreven, dan zal de nieuwste versie tegen betaling aangeschaft dienen te worden als men het volgende jaar opnieuw examen wenst af te leggen.

Eisen

Deelname mogelijkheid: De cursus is voor een ieder toegankelijk, echter de kandidaat dient de minimale leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. Vereist is wel een goede kennis van de Nederlandse taal op VMBO (MAVO) niveau. Vroegtijdige reservering geeft meer kans op deelname.

Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen