Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Sport en Bewegen    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport
Soort voltijd
Duur 2 Jaar
Beschrijving De opleiding is voor een groot deel opgebouwd vanuit concrete praktijksituaties zoals men die later in het werkveld ook tegenkomt. Een bewegingsles op een basisschool of een sportproject binnen de BOS-driehoek, dient als basis voor een verdere theoretische verdieping of onderbouwing. Gedurende een deel van de middag zijn de cursisten bezig met observaties, analyses, (onderlinge) instructie of assisteren de docent bij de uitvoering van bewegingsactiviteiten. Gedurende de rest van de middag en vroege avond zal het thema in de vorm van theorie verder worden besproken en toegelicht. Stage vormt een belangrijk deel van de opleiding. Aan het eind van de opleiding vinden er een aantal praktische examens plaats waarin de kandidaat moet aantonen te beschikken over de gewenste competenties van een Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport.

Eisen Deelname is mogelijk voor kandidaten met een CIOS/SB- of PABO-diploma of een overgangsbewijs van het 2de naar het 3de leerjaar van de ALO. Kandidaten met een afwijkende, maar vergelijkbare vooropleiding of ruime werkervaring zijn, na gebleken geschiktheid, eveneens plaatsbaar. Een toelatingsgesprek kan deel uitmaken van de selectie. Bepalend hierbij is m.n. de mate waarin men beschikt over les- en leidinggevende kwaliteiten bij sport- en bewegingsactiviteiten.
Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen