Fitness Manager

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Management    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Fitness Manager
Soort voltijd
Duur 6 Dagen
Beschrijving Een goede fitnessmanager kan effectief en efficiënt de visie en de doelstelling van de organisatie vertalen naar de fitness afdeling. De manager weet de strategische gedachte van de ondernemer te vertalen met behulp van praktische hulpmiddelen. Hij of zij motiveert de teamleden op de afdeling om deze hulpmiddelen te gebruiken en te handelen volgens de visie van de onderneming. Tevens geeft de manager feedback over de werking van de werkmethoden aan de ondernemer, zodat deze gezamenlijk aangepast kunnen worden en de organisatie en afdeling continue blijft ontwikkelen. Tijdens deze fitness manager opleiding ontvangt en ontwikkelt men praktische hulpmiddelen die uiteindelijk resulteert in een managementsysteem die de productiviteit en kwaliteit van zijn afdeling enorm doet toenemen.

Inhoud:
Organisatie: We starten met het opstellen van fitness beleidsplan. Hierbij formuleren we doelstellingen op het gebied van trainers, service, onderhoud, kwaliteit, begeleiding en klantcontact. Om inzicht te krijgen in het resultaat van de afdeling brengen we de operationele cijfers in kaart en formuleren we nieuwe afdelingsdoelstellingen voor het nieuwe seizoen. In een activiteitenplan komen alle activiteiten van de afdeling bij elkaar voor een helder en duidelijk overzicht.

Product: Omschrijven van de meest belangrijkste procedures op de afdeling zoals een contact protocol 1e jaar, de 1e/2e/3e instructie, de procedure Personal Training, 55 plussers en bedrijfsfitness.

Klantenservice: Hier beschrijven we op welke manier we productinformatie presenteren, hoe we klachten behandelen, een klant tevredenheidonderzoek uitvoeren en hoe we communiceren met klanten om op een uniforme manier uit te stralen. Tevens brengen de activiteiten in kaart die we door het jaar heen voor klanten opzetten.

Personeel: Het begeleiden van fitness trainers start met een goede inwerkstructuur en omschrijving van de functie. Tevens moeten we een interne- en externe opleidingsstructuur hebben waarmee we pro actief kunnen blijven werken aan competentie ontwikkeling. Om interne goed te blijven afstemmen en de betrokkenheid hoog te houden is overleg en een structuur hiervoor cruciaal. Om de kwaliteit en continuïteit te blijven waarborgen zetten we tijdens de training tevens een schaduwrooster op.

Marketing: Marketing stopt niet bij de marketing afdeling, ook op de afdeling kan er ondersteund worden. Dat kan met algemene ondersteuning of zelfs meer praktisch door interne afdelingsacties. Tevens is het noodzakelijk dat we onze afdelingsactiviteiten voor klanten goed verkopen.

Facilitair: Geen afdeling die belangrijker is voor goed onderhoud dan de fitness afdeling. We brengen het onderhoud in kaart, maken checklisten en zetten een handelingsstructuur op. Hierin staan muziek, afdelingsregels, hygiëne en preventief onderhoud centraal.

Rapportages: Wat willen wij als management maandelijks weten van de afdeling en hoe kunnen wij dat op de afdeling inrichten?

Kwaliteit: We brengen een digitale zoekstructuur aan waardoor het zoeken naar documenten verleden tijd is. Tevens ontwikkelen we een verbetercyclus voor de afdeling waarin iedereen betrokken wordt, zowel klant als collegae trainers.

Wanneer men voldaan heeft aan alle opdrachten binnen de opleiding dan ontvangt men het diploma "Praktisch Fitness Manager". Tevens kan men kiezen voor een certificering van de fitnessafdeling. Het wordt tevens mogelijk om een kwaliteitsabonnement te nemen, waardoor u verzekerd bent van de in stand houding en doorontwikkeling van de kwaliteit op de afdeling. Voor slechts 25 euro per maand ontvangt u alle updates van documenten, een kwaliteitstraining per jaar en een beleid en organisatie training per jaar (als voorbereiding op het nieuwe jaar.)

Eindtermen:

Kunnen opstellen van een beleidsplan voor de afdeling die past binnen de beleidsplan van de organisatie
Kunnen formuleren van kwaliteit -en afdelingsdoelstellingen, activiteitenplannen
Effectief kunnen coachen en motiveren van de teamleden
Marketingplan voor de afdeling kunnen opstellen
Het kunnen coördineren van alle onderhoudsactiviteiten binnen de afdeling
Zorg kunnen dragen voor een optimale klantenservice
Afdelingsprocedures kunnen opstellen en kunnen beheren
Het kunnen opstellen van week -en maandrapportages
Het kunnen beheren van het WKB systeem
Het effectief -en efficiënt kunnen managen van de fitness afdeling

Eisen Deze opleiding is geschikt voor zowel huidige managers -coördinatoren van een fitnessafdeling, als instructors die een functie op managementniveau binnen een sportcentrum ambiëren.
Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen